E   info@vierv.nl

M 06-238 394 05

M 06-229 889 89

Gevestigd in
Harderwijk en Utrecht

Postadres
Bokkekamp 1
3848 BC Harderwijk

VIERV.NL

Tarieven

Tarieven per 1-8-2022 (nieuwe trajecten)

———————————————————————————-

Teamcoaching, begeleide intervisie, lezingen of thematische gesprekken:

Het uurtarief is € 150,- (ex BTW) of op basis van een offerte.

Verzekerde zorg (kortdurende psychotherapie):

Kosten voor behandeling/psychotherapie worden (deels) vergoed door je ziektekostenverzekeraar (basis GGZ en specialistische GGZ).

VIER-V werkt contract-vrij. Dit betekent dat wij niet gebonden zijn aan de eisen van de zorgverzekeraars. Die eisen gaan ver en stellen de behandeling of het welzijn van de cliënt niet altijd voorop.

Contract-vrij werken zegt niets over betere of mindere kwaliteit van onze behandeling. We hanteren de gebruikelijke eisen van de beroepsgroepen en -verenigingen waar we bij aangesloten zijn. Je mag rekenen op kwaliteit en expertise.

Informeer bij je zorgverzekeraar voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van de polis die je bij je verzekeraar hebt afgesloten. Gemiddeld genomen wordt bij een normale polis tussen de 60 en 85% van het NZA tarief vergoed, bij een restitutiepolis is de vergoeding meestal 100%.

Onverzekerde zorg

Het officiële NZA-tarief, voor een (niet-basispakketzorg) consult, bedraagt in 2022 voor individueel consult € 117,33 (BTW vrij). Voor een relatie gesprek hanteren we het dubbele tarief, dus tweemaal het voorgaande bedrag. Beide partners krijgen allebei een factuur.

Supervisie/leertherapie:

Per klokuur van 45 min is het tarief 150,- voor gesubsidieerde opleidingstrajecten. Voor niet gesubsidieerde trajecten hanteren we een kortingstarief, nl 125,- per klokuur.

No-show

Als een afspraak niet binnen 24 uur wordt afgezegd, geldt er een no-show tarief (95,- voor een individueel consult, 120 euro voor een relatie gesprek).

Vragen? Neem gerust contact op.

VIERV.NL

Psychologische expertise voor artsen en psychologen