E   roeltimmermanATvierv.nl (AT=@)

M 06-229 889 89

Gevestigd in
Harderwijk

Postadres
Bokkekamp 1
3848 BC Harderwijk

BIG nr 59047203925
AGB nr 94001532
KVK nr 89785703

VIERV.NL

Tarieven

Tarieven per 1-1-2024 (nieuwe trajecten)

———————————————————————————-

Teamcoaching, begeleide intervisie, lezingen of thematische gesprekken:

Op basis van offerte.

Individuele coaching:

€175,- per sessie van 45 min (ex. BTW)

Verzekerde zorg (psychotherapie):

Kosten voor behandeling/psychotherapie worden (deels) vergoed door je ziektekostenverzekeraar (basis GGZ en specialistische GGZ).

VIER-V werkt contract-vrij. Dit betekent dat ik niet gebonden ben aan de eisen van de zorgverzekeraars. Die eisen gaan ver en stellen de behandeling of het welzijn van de cliënt niet altijd voorop. Een plafond per verzekeraar zou de voortgang van de behandeling kunnen bemoeilijken.

Je mag rekenen op kwaliteit en expertise. Wat betreft de kwaliteit van de behandeling: de eisen van de beroepsgroepen en -verenigingen, waar ik bij aangesloten ben, vormen de basis. Daarnaast beschik ik over een kwaliteitsstatuut. Deze is op te vragen.

Informeer bij je zorgverzekeraar voor welke vergoeding je in aanmerking komt. Dit is afhankelijk van de polis die je bij je verzekeraar hebt afgesloten. Gemiddeld genomen wordt bij een normale (natura) polis tussen de 50 en 75% van het NZA tarief vergoed, bij een restitutiepolis of combinatie polis is bij enkele verzekeraars de vergoeding 100%, bij een aantal 75%.

Onverzekerde zorg

Het officiële NZA-tarief, voor een (niet-basispakketzorg, OV0012 tarief code) consult, bedraagt in 2024 voor individueel consult € 131,82 (BTW vrij). Voor een relatie gesprek hanteer ik een dubbbel tarief, beide partners krijgen een rekening van 90,- per sessie van 60-75 minuten.

Supervisie/leertherapie:

Per klokuur van 45 min is het tarief 150,- voor gesubsidieerde opleidingstrajecten. Voor niet gesubsidieerde trajecten geldt een kortingstarief, nl 125,- per klokuur (2024).

No-show

Als een afspraak niet binnen 24 uur voor de afgesproken tijd wordt afgezegd, geldt er een no-show tarief (95,- voor een individueel consult, 120 euro voor een relatie gesprek).

Vragen? Neem gerust contact op.

Algemene voorwaarden dienstverlening

Voor dienstverlening anders dan behandeling, supervisie en leertherapie gelden de algemene voorwaarden Bureau VIER-V

VIERV.NL

Psychologische expertise voor artsen en psychologen