E   roeltimmermanATvierv.nl (AT=@)

M 06-229 889 89

Gevestigd in
Harderwijk

Postadres
Bokkekamp 1
3848 BC Harderwijk

BIG nr 59047203925
AGB nr 94001532
KVK nr 89785703

VIERV.NL

Begeleiding/behandeling

Psychologische preventie

Coaching: je loopt soms tegen jezelf aan, of juist tegen anderen, maar je hebt geen therapie nodig. Je zoekt iets wat daarvóór zit. Je wilt leren beter voor jezelf te zorgen. Ik bied coaching op maat om naar eigen behoefte eens te kunnen reflecteren op wat je bezig houdt en om zo in je kracht te blijven staan.

Jaargesprekken met een onafhankelijk persoon in plaats van met een manager of directe collega:  één of twee keer per jaar sta ik met je stil bij hoe het met je gaat, of je voldoende in je kracht staat en waar mogelijk energie weg lekt.

Teamsessies: omdat veiligheid en verbondenheid belangrijke voorwaarden zijn voor gezonde autonomie, kunnen één of meerdere teamsessies een welkome aanvulling vormen waarin we gezamenlijk stilstaan bij bijvoorbeeld emotionele behoeften (wat heb je nodig om je goed of prettig te voelen), wensen en grenzen (in werk, in privé, in werk-privé-balans) etc. Ik help het team graag op weg richting een open en veilige communicatie. We kijken samen wat passend is voor het team.

(Kortdurende) psychotherapie

Korte trajecten aan van 5-10 gesprekken voor werkgerelateerde trauma’s, overbelasting, angst- en piekerklachten, verbetering van zelfzorg.

Indien een langer psychotherapie traject nodig is, bekijken we wat de mogelijkheden zijn.

Versterking van de partner-relatie

Het is belangrijk dat de thuisbasis stabiel is. Verbondenheid en gezien worden gelden hier in het bijzonder. Als je er met je partner niet goed uitkomt, is het zinvol samen met je partner hierover in gesprek te gaan.  Emotionally Focused Therapie (EFT) biedt daar mooie handvatten voor. Dat kan met jullie tweeën of jullie nemen deel aan een groep (Houd me vast groep).

EFT is een bewezen effectieve therapievorm voor koppels en (echt)paren.
Het groepstraject telt 8 sessies van 2 uur. Het eerste deel van elke bijeenkomst bestaat uit educatie en groepsgewijs leren, aan de hand van materiaal dat door Sue Johnson, de grondlegger van EFT, is samengesteld. In het tweede deel ga je samen met je partner het geleerde bespreken en oefenen, waarbij met hulp van de therapeuten ruimte is voor persoonlijke en relationele verdieping. Op deze manier is er een mooi samenspel tussen meer inzicht in jullie eigen interacties en leren van theorie en van elkaar. De groep kan gezien worden als relatietherapie-light en kan ook goed de functie hebben om heviger problemen te voorkomen. Als na het groepstraject blijkt dat vervolg met individuele partnerrelatietherapie passend is, zullen we dit samen bekijken.
Dit traject en partnerrelatietherapie als behandeling worden niet vergoed door je zorgverzekeraar. Soms is partnerrelatietherapie deel van een behandeling voor (eerder gediagnosticeerde) problematiek en in dat geval is er vaak wel (deels) vergoeding door je zorgverzekeraar mogelijk. De kosten voor het Houd me vast traject in de groep bedragen € 800,- per paar, inclusief een intakegesprek van een uur dat voorafgaand aan het traject met jullie samen wordt gevoerd.
De 8 groepssessies vinden plaats op een nader te bepalen datum en tijd. Het boek ‘Hou me vast’ van Sue Johnson is noodzakelijk.  De tarieven voor partner relatie gesprekken staan onder tarieven.

VIERV.NL

Psychologische expertise voor artsen en psychologen