E   info@vierv.nl

M 06-238 394 05

M 06-229 889 89

Gevestigd in
Harderwijk en Utrecht

Postadres
Bokkekamp 1
3848 BC Harderwijk

VIERV.NL

Coaching

Coaching
Bureau VIER-V zet haar psychologische expertise met plezier en professionaliteit in bij coaching. Wij werken vanuit de overtuiging dat verbondenheid persoonlijke ontwikkeling bevordert. Teamcoaching biedt de gelegenheid om nieuwe ervaringen hierin op te doen. Individuele coaching kan natuurlijk ook. Nieuwsgierig?

Teamcoaching: voor wie?
VIER-V coacht teams en andere samengestelde groepen, zoals directie, bestuur, raad of fractie. Dat doen we vanuit verschillende invalshoeken.

@ managers: Zoek je meer ‘leven’ of elan in je team? Wil je meer zicht krijgen op onderliggende behoeften van je teamleden? Krijg je je medewerkers niet meer makkelijk mee? Zou je willen ontdekken welke dynamieken er leven in je team? Vraag je je ook wel eens af wat je nu werkelijk aan het doen bent?
@ teamleden: Is jullie manager ook zo eigenwijs? Worstelen jullie met zelfsturing of zelforganisatie? Worden jullie gek van alle extern opgelegde regeltjes? Raak je jezelf en je collega’s steeds meer kwijt? Voel je steeds minder verbondenheid met het bedrijf?

Herken je je in bovenstaande vragen? En ben je op zoek naar hoe dit anders kan? Onze teamcoaching richt zich op het creëren van verbondenheid, waardoor je meer motivatie voelt om je te ontwikkelen en ontplooien. Wij geloven dat compassie met jezelf en verbondenheid met je collega’s leidt tot meer betrokkenheid, voldoening en minder stress.
Nodig ons eens uit om te onderzoeken of teamcoaching passend is.

Door wie?
Teamcoaching doen we, Nadine en Roel, samen. Omdat we elkaar goed aanvullen. Onze deskundigheid voort komt uit managementervaring in de zorg, jarenlange ervaring als groepstherapeuten in wisselende teams, werken met systemen (relaties) en persoonlijke kwaliteiten.
Wij werken vanuit psychologische inzichten in relatie tot een team en vice versa. Verschillende vragen kunnen aan bod komen, zoals: hoe kun je beter samen werken, hoe krijg je meer plezier in het werk, hoe voorkom je conflicten (of maak je ze nuttig), hoe houd je een goede balans tussen inspanning en ontspanning/werk en privé, hoe neem je je team mee in een verandertraject?
Vanuit jarenlange ervaringen kunnen wij goed schakelen tussen individu en groep, tussen licht en zwaar. We zijn zo betrokken als kan en zo afstandelijk als nodig.

Methode
We combineren verschillende invalshoeken, te weten:
* psychotherapie (aandacht voor behoefte aan individuele autonomie en vrijheid vs. verbondenheid; vertrouwen,
(conflicterende) wensen en grenzen van individuen en van het team, belastbaarheid)
* managementervaring (verander trajecten, communicatie, leiderschap, strategie)
* systeemtheoretisch denken (onderlinge verbondenheid, samenwerking, communicatie)
* existentiële thema’s (persoonlijke individuele motivaties voor werk, drijfveren in het team, betekenis van werk,
welbevinden)

Traject
Teamcoaching kan bestaan uit enkele consulten of een traject. In overleg met de opdrachtgever komen we tot een focus of we houden juist onze blik open als dat passender lijkt. Desgewenst kijken we naar zaken als rollen in het team, groepsdynamiek, leiderschap en samenwerking. Op aansprekende wijze geven wij onze observaties en analyse terug. Vervolgens doen we voorstellen voor veranderingen en suggesties hoe patronen te doorbreken.

Tarief
Op offertebasis en in overleg.

Persoonlijke coaching
Individuele coaching is ook mogelijk. Samen onderzoeken we wat er nodig is. Gaat het om beter functioneren in een nieuwe rol of taak? Lukt het niet voldoende om overtuigend over te komen? Krijgt u feedback op uw non-verbale communicatie die u wilt veranderen? Andere kwesties? Neem gerust contact op.

Meer informatie
Voor meer informatie over teamcoaching of persoonlijke coaching neem gerust contact op.

VIERV.NL

Psychologische expertise