E   info@vierv.nl

M 06-238 394 05

M 06-229 889 89

Gevestigd in
Harderwijk en Utrecht

Postadres
Bokkekamp 1
3848 BC Harderwijk

VIERV.NL

(Team)coaching

Teamcoaching/vakgroep coaching

We kunnen luisteren en meedenken als het niet lekker loopt in je vakgroep of  maatschap.  We onderzoeken samen wat eraan scheelt en wat jullie willen verbeteren.

Ook op organisatieniveau kunnen we meedenken: we analyseren waar samenwerking moeilijk verloopt. Dat kan zijn binnen de eigen afdeling of tussen verschillende afdelingen. Ook staan we stil bij de onderlinge sfeer en verbondenheid in de organisatie.

Samen brengen we de waarden van je team in kaart. Jullie ontdekken je eigenheid en kracht en we adviseren hoe jullie dit voor ogen kunnen houden.

Begeleide intervisie

Intervisie is van groot belang in het bewaken en bevorderen van deskundigheid en professionaliteit. Een veilige plek waar je als arts of psycholoog je hart kunt luchten, je moeite kunt delen en weer op adem kunt komen. Intervisie doet je ervaren dat je er niet alleen voor staat in je werk. Door intercollegiaal overleg op een veilige plek krijg je zelf mentaal weer ruimte en vergroten jullie als team je onderlinge verbondenheid.

We kunnen helpen opstarten als je nog geen intervisiegroep hebt. Denk aan een sessie of 5-6, of langer indien gewenst.

We kunnen helpen focussen als je wel een intervisiegroep hebt, maar hij loopt niet lekker. Bijvoorbeeld omdat het steeds over casuïstiek gaat of over praktische problemen die opgelost zouden moeten worden. Samen maken we er een plek van met ruimte en vaardigheden om over jezelf en jullie team te spreken.

Thematische gesprekken of lezingen

Een paar uur stilstaan bij een thema dat breder leeft, doet vaak goed. We kunnen thematische gesprekken opzetten en leiden of een lezing geven. Denk aan thema’s als: werk-privé-balans, veerkracht, machteloosheid, kwetsbaarheid en omgaan met emoties, eindigheid en de dood.

Ook actueel zijn vragen of dilemma’s als:

hoe lang ga je door met zorg verlenen, wat is goede zorg of wat is de best mogelijke zorg in een samenleving die sterk in maakbaarheid gelooft en waarin soms gedreigd wordt met claims? Hoe voer je moeilijke gesprekken?

Kwetsbaarheid en kracht

Omgaan met emoties bij patiënten, bij jezelf

Veerkracht en balans

VIERV.NL

Psychologische expertise voor artsen en psychologen