E   roeltimmermanATvierv.nl (AT=@)

M 06-229 889 89

Gevestigd in
Harderwijk

Postadres
Bokkekamp 1
3848 BC Harderwijk

BIG nr 59047203925
AGB nr 94001532
KVK nr 89785703

VIERV.NL

(Team)coaching

Teamcoaching/vakgroep coaching

Luisteren en meedenken als het niet lekker loopt in je vakgroep of maatschap:  ik onderzoek met jullie  wat eraan scheelt en wat jullie willen verbeteren.

Op organisatieniveau meedenken: we analyseren samen waar de samenwerking moeilijk verloopt. Dat kan zijn binnen de eigen afdeling of tussen verschillende afdelingen. Met aandacht voor de onderlinge sfeer en verbondenheid in de organisatie. Aan de hand van de gesprekken stellen we een verbeterplan op.

In kaart brengen wat de waarden van je team zijn: jullie ontdekken je eigenheid en kracht en je krijgt advies hoe jullie meer waarden-gerichte keuzes kunnen maken.

Begeleide intervisie

Intervisie is van groot belang in het bewaken en bevorderen van deskundigheid en professionaliteit. Een veilige plek waar je als arts of psycholoog je hart kunt luchten, je moeite kunt delen en weer op adem kunt komen. Intervisie doet je ervaren dat je er niet alleen voor staat in je werk. Door intercollegiaal overleg op een veilige plek krijg je zelf mentaal weer ruimte en vergroot je als team de onderlinge verbondenheid.

Helpen bij het starten van een intervisiegroep: ik help jullie als startende groep bij het maken van de juiste start, om het na ongeveer 5 sessies zelf verder op te pakken. Een langere betrokkenheid van mijn kant is bespreekbaar.

Helpen focussen als je een intervisiegroep hebt, die niet lekker loopt:  het gaat in de intervisie groep steeds over casuïstiek of over praktische problemen die opgelost zouden moeten worden. Samen maken we er een plek van met ruimte en vaardigheden om over jezelf en je team te spreken.

Thematische gesprekken of lezingen

Een paar uur stilstaan bij een thema dat breder leeft, doet vaak goed:  ik kan thematische gesprekken opzetten en leiden of een lezing geven. Denk aan thema’s als: werk-privé-balans, veerkracht, machteloosheid, kwetsbaarheid en omgaan met emoties, eindigheid en de dood, eindigheid van de zorgverlening (maakbare samenleving).

VIERV.NL

Psychologische expertise voor artsen en psychologen