E   roeltimmermanATvierv.nl (AT=@)

M 06-229 889 89

Gevestigd in
Harderwijk

Postadres
Bokkekamp 1
3848 BC Harderwijk

BIG nr 59047203925
AGB nr 94001532
KVK nr 89785703

VIERV.NL

Contact

Voor vragen, aanmelding of informatie, mail of bel me

Mailen:  roeltimmerman-vierv.nl ( – vervangen door @).

De laatste tijd belanden veel mails van Bureau VIER-V in de spambox, controleer daarom regelmatig je mailbox als het antwoord te lang op zich laat wachten.

Bellen mag ook:

Roel Timmerman: 06-22988989 (best bereikbaar op de werkdagen maandag, woensdag en vrijdag van 17.00-17.30 uur)

Bezoek adres:
Bezoekadres Harderwijk: Bokkekamp 1.

Fijn als je laat weten wanneer je tevreden bent, maar ik sta er ook voor open als dat niet zo is. Geef het bij voorkeur aan in een persoonlijk gesprek. Heb je een klacht en kom je er in een persoonlijk gesprek niet uit? Dan zijn er verschillende opties, klik hiervoor op het pijltje.

Bemiddeling via VIER-V:
Als het niet lukt om het met mij te bespreken of je bent er niet tevreden over, dan is een andere collega bereid bij te springen en te bemiddelen. Mocht je er op deze manier niet uitkomen en overweeg je een klacht in te dienen, dan kun je het volgende overwegen.

Bemiddeling via klachtenfunctionaris:
Wanneer je een klacht hebt over je therapie dan kunt je contact opnemen met de klachtenfunctionaris van P3NL. Vraag naar een klachtenformulier en/of klachten regeling hiervoor.

Een klacht indienen bij de Klachtencommissie:
Is je klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt je de Klachtencommissie van P3NL benaderen. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector van 1995 – getoetst. Vraag naar een klachtenformulier en/of klachten regeling hiervoor.

Een klacht indienen bij een Regionaal Tuchtcollege:
Je kunt een klacht indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan een klacht in worden gediend tot tien jaar nadat het handelen – of het nalaten daarvan – door de hulpverlener zich heeft voorgedaan.

Bureau VIER-V beschikt over een Kwaliteitsstatuut. Als je interesse hebt, kan ik deze aan je toesturen of meegeven.

Bureau VIER-V werkt AVG-proof en beschikt over een privacyverklaring

VIERV.NL

Psychologische expertise voor artsen en psychologen